Web
Analytics
top of page

Liverpoolsupportere Gjøvik Charity 2019/20

Liverpoolsupportere Gjøvik ønsker å gi en hjelpende hånd til lokale frivillige organisasjoner eller enkeltpersoner før jul i år også. I fjor ga vi penger til Alternativ Jul Gjøvik. I år har vi spurt medlemmene våre om hvem de ønsker at vi skal støtte med et økonomisk bidrag.


Vi fikk masse gode innspill og forslag og her er de tre kandidatene du kan stemme på. Den som får flest stemmer får kr 3 500 samt at vi vil oppfordrer medlemmer og andre som følger oss til å gi et bidrag gjennom en egen innsamling i desemberFontenehuset

Fontenehusenes arbeidsrettede rehabiliteringstilbud bygger på helt grunnleggende menneskelige behov. Alle trenger å bli sett, hørt, være til nytte, tilhøre et fellesskap og mestre oppgaver som må løses. Fontenehusenes helsebringende arbeidsfellesskap er et kostnadseffektivt alternativ. Medlemmer får gjennom arbeidsdagen på fontenehuset støtte til også å mestre utfordringer på andre områder i livet.

Frivillighet, relasjoner og likeverd er fontenehusenes grunnleggende verdier.

På fontenehus jobber medlemmer og ansatte medarbeidere sammen for å løse alle oppgaver. Målet er at fontenehuset skal fungere og utvikles til beste for medlemmer med svært ulike behov og forutsetninger. Frivilligheten legger grunnlaget for at medlemmer tar ansvar for eget liv. For oss er frivilligheten en helt grunnleggende forutsetning for god rehabilitering. Og den frivillige arbeidsinnsatsen medlemmer utfører i fontenehuset overgår det antall årsverk medarbeidere gjør. Besøk Fontenehuset Gjøvik på Facebook!Blå Kors Kafè Kampen

Kafe Kampen er et såkalt "gatenært tiltak" der døren er høy og porten vid, for å si det slik. De tilbyr en pustepause i hverdagen for rusmisbrukere, der det er mulig å få seg varm middag, utdelt klær og mat eller en prat - med noen som ser deg.

Blå Kors sitt gatenære rusomsorgtiltak på Kampen startet for tjue år siden, med et varmt rom der det ble servert kaffe og vafler klokka 12 på fredager

Nå er det åpent på hverdager mellom 12-15 og det er ca 20 frivillige i sving gjennom uka, samt daglig leder, feltsykepleier og miljøarbeider.

Blå Kors er en felleskristen, diakonal organisasjon som fremmer rusfrihet i samfunnet. Blå Kors forener frivillig innsats på rusfeltet med profesjonelt behandlingsarbeid.

Hos kampen er alle velkomne som trenger litt ekstra støtte, eller bare vil stikke innom. Ikke bare de som har - eller har hatt - et rusproblem. Middag til en billig penge, kaffe og ei brødskive, eller en prat rundt bordet er for mange et lyspunkt i en tøff hverdag. Besøk Kafè kampen på FacebookPuls – Ditt værested (Frelsesarmeen Gjøvik)

Puls-Ditt værested er en del av Frelsesarmeen på Gjøvik. Kafèen gir mulighet for arbeids- og språktrening. Det serveres glutenfri og sunn mat. Det er også kulturkafè med konsert, internasjonal aften, foredrag og verdidialog. De har eget barnerom og ulike gruppetilbud.

Alle er velkomne, uavhengig av sosial status, etnisitet, religion, funksjonshemming, kjønn, alder eller seksuell orientering, skal kunne føle seg hjemme på PULS. Hovedmålgruppe for arbeidstreningen er mennesker som faller utenfor arbeidslivet på grunn av psykosomatiske eller språklige utfordringer. PULS retter seg særlig mot mennesker som er ensomme, innvandrere og personer med en åndelig lengsel.

Målet er å legge til rette for livsbetingelser som gir mulighet for utfoldelse, sosiale relasjoner, sanseopplevelser, livsglede og mestring. Det handler om å bli kjent med andre og spille på de mulighetene en selv har for å oppleve livet mer meningsfullt. Prosjektet bygger hovedsakelig på frivillige medarbeidere og arbeidstrening.

Vi ønsker å la alle mennesker få erfare og kjenne at de er verdifulle akkurat for den de er, ved å formidle at verdien ved å være, er viktigere enn hva du gjør eller ikke gjør. Vi ønsker å skape et miljø og et værested med hvilepuls og god plass, hvor alle kan føle seg inkludert og få kjenne at det er et fint sted å bare være. Besøk Puls på Facebook!Stem på din kandidat

Vi skal overrekke pengene til den kandidaten som får flest stemmer i forkant av Champions league kampen mot PB Salzburg på Hematt 10. desember. Du kan stemme på kandidatene frem til 1. desember!691 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page